Administration af besætning og bogholderi for skibe

Besætning

Administration af skibsbesætningNørresundby Shipping A/S Crewing Department udfører alle opgaver i forbindelse med bemanding for egen tonnage, såvel som for andre kunder. Crewing Department sikrer - gennem langtidsplanlægning af rotationer og rejser, at skibene altid er bemandet med kvalificeret personel og planlægger kurser, træningsprogrammer, etc. således, at vore besætninger altid opfylder interne og eksterne krav. Disse opgaver løses med fokus især på økonomien, således at de enkelte skibe kan drives økonomisk bedst muligt.

Desuden er Crewing Department ansvarlig for uddannelsen og træning af vore kadetter, ligesom afdelingen også har ansvaret for forfremmelser etc. Crewing Department er i daglig kontakt med vore eksterne crewing agencies, der har den direkte kontakt til vore udenlandske søfolk.

Afdelingen har også løbende kontakt til myndigheder og organisationer i alle spørgsmål vedrørende bemanding.

Bogholderi

bogholderi Nørresundby Shipping A/S regnskabsafdeling udfører alle opgaver i forbindelse med økonomi for egne skibe, såvel som for andre kunder.

Accounting udfører alle regnskabsmæssige opgaver for de enkelte skibe, både indkassering af fragt- og charterafregninger, betaling af fakturaer i forbindelse med den almindelige drift, lønafregning for alle ansatte ombord, såvel som samlede skibsregnskaber.

Bogholderiet er ligeledes ansvarlig for registrering af ferie etc. for alle ansatte, ligesom den også er ansvarlig for indberetning til relevante myndigheder.

Bogholderiet har et tæt samarbejde med Crewing Department i det daglige bl. a. i forbindelse med budgetlægning og styring af crew-omkostninger, både for hele flåden, og for de enkelte skibe.

Nørresundby Shipping A/S

Østre Havnegade 18, st. tv.
DK-9000 Aalborg

Tlf.: +45 98 77 55 77
Fax: +45 98 77 55 75
E-mail: broker@nrsbshipping.dk