ISPS - Skibssikkerhed, antiterror sikkerhedsforanstaltning og kurser

International Ship & Port Facility Security Code (ISPS-koden) trådte I kraft 1 juli 2004 og gælder for alle skibe over 500GT I international fart. Denne kode stiller krav til skibe og havne med hensyn til terrorsikring, adgangskontrol, etc. Nørresundby Rederis ISM/ISPS afdeling medvirker til at opnå certificering i henhold til denne kode. Afdelingen besøger skibet og analyserer behovet, udarbejder derpå SSA (Ship Security Assesment), der danner grundlag for SSP (Ship Security Plan) der ligeledes udarbejdes.

Nørresundby Rederis ISM/ISPS afdeling rådgiver der om implementering, afholder kurser for besætningen og medvirker ved certificering af skibet, ligesom afdelingen fungerer som CSO for skibet. Efterfølgende kontrollerer afdelingen løbende effektiviteten af skibets SSP både ved hjælp af rapportering, og ved hjælp af årlige øvelser/audits. Afdelingen medvirker ligeledes ved mellemliggende syn, og er ansvarlig for dokumentstyring.


Nørresundby Shipping A/S

Østre Havnegade 18, st. tv.
DK-9000 Aalborg

Tlf.: +45 98 77 55 77
Fax: +45 98 77 55 75
E-mail: broker@nrsbshipping.dk