Teknisk management

Teknisk management af skibeNørresundby Rederis Tekniske Afdeling udfører teknisk management i alle aspekter for egen tonnage, såvel som for andre kunder.

Moderne skibsdrift er kompliceret, både med hensyn til skibenes tekniske indretning og udstyr, men også de love og regler, som skibene skal operere under. Det kræver stor viden at kunne optimere driften således, at skibene arbejder så effektivt som muligt – og med så få ”off hire” dage som muligt.

Teknisk Afdeling fører løbende tilsyn med skibenes tekniske installationer, og rådgiver i tæt samarbejde med skibenes ejere og besætninger således, at skibene drives økonomisk og teknisk forsvarligt, hvorfor de til enhver tid opfylder stillede krav fra myndigheder, klasseselskaber, chartrere etc.

Afdelingen har ligeledes god kontakt til værfter, reperationsvirksomheder osv. i Danmark og det meste af Nordeuropa, og kan derfor planlægge økonomisk fordelagtigt. Det er af særdeles stor vigtighed, at der er en god forståelse mellem vores tekniske afdeling og værfterne således, at vi kan tilbagelevere skibene inden for den tidsramme, der er sat op. Afdelingen er medvirkende under hele processen, lige fra planlægningen af værftsophold, reparationer etc., tilsyn under udførelsen, og til den efterfølgende fakturakontrol.

Teknisk afdeling har egen indkøber inden for reservedele, som hele tiden forhandler de bedste tilbud på plads. Indkøberen har - med sit gode samarbejde med leverandører over hele Europa - en god kontakt og forståelse for at opnå de mest konkurrencedygtige priser. Teknisk afdeling medvirker desuden ved udarbejdelse af driftsbudgetter og udfører derefter løbende budgetkontrol.

Nørresundby Shipping A/S

Østre Havnegade 18, st. tv.
DK-9000 Aalborg

Tlf.: +45 98 77 55 77
Fax: +45 98 77 55 75
E-mail: broker@nrsbshipping.dk