Bogholderi

Nørresundby Rederi & Shipping A/S udfører alle opgaver i forbindelse med økonomi for egne skibe, såvel som eksterne rederier.

Vi udfører alle regnskabsmæssige opgaver for de enkelte skibe, både indkassering af fragt- og charterafregninger, betaling af fakturaer i forbindelse med den almindelige drift, lønafregning for alle ansatte ombord, såvel som samlede skibsregnskaber.

Ligeledes er vi ansvarlig for registrering af ferie etc. for alle ansatte, ligesom indberetning til relevante myndigheder også varetages.