ISM - sikker skibsdrift for gods, miljø, skib og besætning

International Safety Management Code (ISM koden) trådte i kraft 1. juli 2002, og stiller krav om, at der ved hjælp af management-systemer opnås sikker skibsdrift i alle led således, at skader på besætning, skib, ladning, og miljø undgås. Nørresundby Rederi & Shipping A/S er fuldt certificeret efter denne kode, og kan derved optræde som DOC-holder for andre skibe samtidig som vi medvirker til, at andre rederier opnår certificering i henhold til denne kode.

Vi besøger skibet og analyserer behovet, udarbejder derpå et komplet SMS-system, afholder kurser for besætningen og medvirker ved certificering af skibet. Efterfølgende kontrollerer vi løbende effektiviteten af skibets SMS, både ved hjælp af rapportering, og ved hjælp af årlige audits. Vi medvirker ligeledes ved mellemliggende syn, og er ansvarlig for dokumentstyring.

 

24/7 emergency service

Telefon: +45 88 44 55 77

Email: emergency@nrsbshipping.dk