ISPS - Skibssikkerhed, antiterror sikkerhedsforanstaltning og kurser

International Ship & Port Facility Security Code (ISPS-koden) trådte i kraft 1. juli 2004 og gælder for alle skibe over 500GT i international fart. Denne kode stiller krav til skibe og havne med hensyn til terrorsikring, adgangskontrol, etc. Nørresundby Rederi & Shipping A/S medvirker til at opnå certificering i henhold til denne kode. Vi besøger skibet og analyserer behovet, udarbejder derpå SSA (Ship Security Assesment), der danner grundlag for SSP (Ship Security Plan) der ligeledes udarbejdes. 

Vi rådgiver endvidere om implementering, afholder kurser for besætningen, og medvirker ved certificering af skibet, ligesom vi fungerer som CSO for skibet. Efterfølgende kontrolleres løbende effektiviteten af skibets SSP både ved hjælp af rapportering, og ved hjælp af årlige øvelser/audits. Vi medvirker ligeledes ved mellemliggende syn, og er ansvarlig for dokumentstyring.

 
24/7 emergency service

Telefon: +45 88 44 55 77

Email: emergency@nrsbshipping.dk