Teknisk management

Nørresundby Rederi & Shipping A/S udfører teknisk management for egen tonnage, såvel som for eksterne rederier.

Moderne skibsdrift er kompliceret, både med hensyn til skibenes tekniske indretning og udstyr, men også at efterleve de love og regler, som skibene skal operere under. Det kræver stor viden at kunne optimere driften således, at skibene arbejder så effektivt som muligt – og med så få ”off hire” dage som muligt.

Teknisk afdeling fører løbende tilsyn med skibenes tekniske installationer, og rådgiver i tæt samarbejde med redere og besætninger således, at skibene drives økonomisk og teknisk forsvarligt, hvorfor de til enhver tid opfylder stillede krav fra myndigheder, klasseselskaber, chartrere etc.

Vi har ligeledes god kontakt til værfter, reperationsvirksomheder osv. i Danmark og det meste af Nordeuropa, og kan derfor planlægge økonomisk fordelagtigt. Det er af særdeles stor vigtighed, at der er en god forståelse mellem os og værfterne således, at vi kan tilbagelevere skibene inden for den tidsramme, der er sat op. Vi er medvirkende under hele processen, lige fra planlægningen af værftsophold, reparationer etc., tilsyn under udførelsen, og til den efterfølgende fakturakontrol.

Nørresundby Rederi & Shipping A/S har egen indkøber, som hele tiden forhandler de bedste tilbud på plads.

Vi medvirker desuden ved udarbejdelse af driftsbudgetter og udfører derefter løbende budgetkontrol.

 

24/7 emergency service

Telefon: +45 88 44 55 77

Email: emergency@nrsbshipping.dk