Besætning

Nørresundby Rederi & Shipping A/S udfører alle opgaver i forbindelse med bemanding for egen tonnage, såvel som for andre rederier. Vi sikrer - gennem langtidsplanlægning af rotationer og rejser, at skibene altid er bemandet med kvalificeret personel og planlægger kurser, træningsprogrammer, etc. således, at vore besætninger altid opfylder interne og eksterne krav. Disse opgaver løses med fokus især på økonomi således, at de enkelte skibe kan drives økonomisk bedst muligt.

Desuden er vi ansvarlige for uddannelsen og træning af vore kadetter, ligesom vi også har ansvaret for forfremmelser etc. Vi er i daglig kontakt med vore eksterne crewing agencies, der har den direkte kontakt til vore udenlandske søfolk.

Vi har også løbende kontakt til myndigheder og organisationer i alle spørgsmål vedrørende bemanding.

 

24/7 emergency service

Telefon: +45 88 44 55 77

Email: emergency@nrsbshipping.dk